Jak efektivně kontrolovat klasické uliční čáry

Snad každé město si udržuje svou technickou mapu jejíž součástí je geodeticky zaměřená uliční čára. Zaměření uliční čáry se sbírá po desetiletí, původní kresba se rozšiřuje a nahrazuje se v místech nových staveb aktuálním stavem. Uliční čára pak vypadá kompletně a homogenně.

Je to tak opravdu? Nejsou v mapě zabetonované staré hříchy geodetů z dob před příchodem metod GPS a RTK? Co když geodet při novém měření neodhalil, že vyměněný sloup byl usazen o půl metru vedle starého a  v mapě zůstal sloup původní? Nerozpoznal, že obrubník v křižovatce už má jiné zakřivení než je v 15 let starém zákresu mapy? Že dopravní značka už je mírně jinde, že mladý stromek uschl a kousek vedle vysadili nový?

Kontrolu lze provést pomocí ručního mobilního skeneru velmi rychle. Prostě se se skenerem v ruce projde ulice po jedné straně tam a po druhé straně zpátky. Kilometr ulice za 30-40 minut. Obsluha skeneru může zajít i do zákoutí, kam ze silnice není vidět, a zachytit opravdu přesný současný stav třeba za zaparkovanými auty nebo pod mostem.

To skener na autě nedokáže…  Navíc ručním skenerem lze ekonomicky zkontrolovat i krátké úseky,  ve kterých je potřeba rychle ověřit kvalitu existujícího zaměření.  V souvislosti se vznikající DTM ČR je dobré připomenout, že kontrola není použitelná pouze pro existující 2D mapy, ale může být využita i pro ověření konsolidovaných 3D map v JVF.

 

 

Mohlo by Vás dále zajímat:

Ověření výšek podlaží
6. 11. 2022

Máme pro vás další zajímavou zkušenost z praxe 3D skenování. Při projektování objektu ubytovacího domu do zaměření vzniklého před několika lety měl projektant pochybnosti o přesnosti výšek v tenkrát geodeticky zaměřeném podkladu. Budova byla výškově složitá a na výškách záleželo. Jak se 3D skenování osvědčilo v této situaci? Celý objekt jsme za provozu během hodiny…

Výhody ručního mobilního 3D skeneru oproti statickému skeneru
12. 06. 2022

Statický skener je přístroj při měření pevně stojící na stativu. Je přesnější, má větší dosah a obvykle umí snadno obarvit body podle skutečnosti. Ruční skener je malý lehký přístroj, který drží v ruce obsluha. Nebo může mít scanner připevněný na tyčce, aby se snadněji naskenovala místa vysoko nad obsluhou nebo v místech, kam obsluha nemůže vlézt.

Spárořez
1. 12. 2021

Po mnoha „klasických“ skenech budov jsme byli poptáni, zda bychom zvládli spárořez. Slyšeli jsme to slovo poprvé, ale o to větší výzva to byla. Spárořez je obkladačský plán, zákres jednotlivých dílů dlažby nebo obkladu a jejich vzájemné polohy. Velikost spár je přitom v milimetrech, dílů je mnoho a leží třeba i vysoko nad zemí. Zkoumali…

Porovnání přesnosti klasického zaměření stavby a 3D skenování – příklad na venkovském stavení
9. 08. 2023

Před měsícem kolega projektant zaměřoval venkovské stavení – bývalou pilu. Dělal to běžným způsobem s laserovým pásmem, tužkou a blokem. Potom investor ještě nechal dům naskenovat a neřekl, že už zaměření má. Ideální příležitost obě zaměření porovnat. Porovnání je vidět v připojených snímcích – černě je vektorová kresba projektanta vzniklá ze zaměření laserovým pásmem, barevně…

Zaměření technologických tras ve stísněných prostorách
2. 01. 2022

Ruční skener se ukázal být nenahraditelný při zjišťování vhodných tras pro nová vedení v podhledech nebo ve dvojitých podlahách. Prostory podhledů technologických velínů bývají částečně zaplněné staršími vedeními vzduchotechniky, elektro a MAR nebo požárním potrubím. Navíc často nelze podhledy v době projektové přípravy plně odkrýt, takže projektant pracuje „naslepo“ a velmi obtížně hledá prostor pro…

Skvělé barevné 3D skeny
8. 12. 2020

Od listopadu 2020 můžeme využívat moderní statický skener Trimble, který umožní dělat barevná a velmi přesná mračna bodů. Je neuvěřitelné, jak rychle se skenovací technika v posledních letech vyvíjí a jak pohodlnou práci v terénu i při zpracování nové skenery nabízejí. S kombinací dvou moderních statických (terestrických) skenerů Trimble a osvědčeného ručního skeneru Geoslam můžeme…

Další aktuality

Zpět