O mračnech, vektorizaci, 2D a 3D

Mračno bodů nebo 3D vektorizovaný podklad? Vektorizovaný podklad je samozřejmě lepší, ale je velmi pracné ho vytvořit. Obzvlášť v prostorách komplikovanějšího tvaru. Vektor je menší, lépe se s ním dělá, lze ho snadno modifikovat, lze nad ním stavět informační model stavby – projekt BIM.

Je to vlastně jako ve 2D – malý dokument ve Wordu (tedy „vektor“) vytisknu a naskenuji ho, čímž dostanu shluky barevných teček. Tento naskenovaný soubor JPG/PDF je datově větší, ale vypadá úplně stejně jako DOC z Wordu. Jen se s ním pracuje úplně jinak. Třeba opravit ve skenovaném JPG písmeno je docela náročný úkol. Jde to, ale té práce s tím! Prostě se skeny je to náročnější než s vektorem, pokud nechceme pouze koukat, měřit a porovnávat.

Ze skeneru dostaneme 3D mračno, usazené (registrované), třeba i pročištěné od duchů a zbavené duplicitních bodů do nějaké jednotné vzdálenosti. Co s tím dál? Můžeme ho v něčem otevřít (třeba free CloudCompare), ať zjistíme, jak by nám to vyhovovalo. LAS nebo e57 jsou jedny z běžných formátů. Mračno by se dalo ředit (ředěné na body po 2 mm je poměrně husté a přesné, 5 mm je nejčastější pro interiéry). Ředěním se zmenší množství bodů, zmizí část šumu, ale začnou se zakulacovat ostré hrany a kouty. Musí se vždy hledat nějaké kompromisní ředění.

Mračno je samozřejmě 3D, je z podstaty věci poměrně veliké a pro práci s ním potřebujete větší výkon i více paměti počítače, větší disky, lepší grafickou kartu. Také SW, který umožní bez zdržování dělat to, co potřebujeme. Dělat přímo do mračna projekty, třeba usazovat stroje výrobní linky, chce navíc dost zkušeností (krom skvělého HW+SW).

Proto se bodová mračna používají spíš pro kontrolu skutečného stavu oproti (3D) projektu. Tam je hned vidět, co s projektem sedí a co ne. Nebo pro vizualizaci okolí projektovaného objektu, měření vzdáleností a podobně.

Naši zákazníci, kteří chtějí mračno, z mračna řežou tenké pláty a z nich dělají vektorovou 2D kresbu. Potom, pokud je to potřeba, z 2D vytahují vektorové 3D. Tím využívají své pracovní postupy používané dříve. A záleží zde i na maximální, pro daný účel ještě dostatečné, odchylce vektorového modelu a mračna. Nižší odchylka = samozřejmě vyšší pracnost a cena. Přímou a přesnou 3D vektorizaci vidím jako pěkný, ale pro obvyklou projekci příliš náročný postup.

Většina našich zákazníků chce pouze 2D vektorizaci, běžné stavařské výkresy (dispozice, řezy, pohledy) v DWG/DGN. Do toho buď přímo projektují, nebo si nad 2D vytahují 3D v přesnosti potřebné pro zrovna řešený projekt. S vědomím, že ne všechny stěny jsou rovné a svislé, že klenba je potíž, že modelovat cokoliv šikmého je pracné.

A ještě jednu souvislost je potřeba vzít v úvahu. Čím podrobnější mám data zobrazující skutečnost, tím rychleji stárnou. Není úplně efektivní „naskenovat všechno, ať to mám v počítači napořád“. Terén i interiéry se nenápadně ale stále mění. Je ekonomičtější skenovat vždy jen tu část, kterou budu potřebovat zrovna teď.

Mohlo by Vás dále zajímat:

Zaměření technologických tras ve stísněných prostorách
2. 01. 2022

Ruční skener se ukázal být nenahraditelný při zjišťování vhodných tras pro nová vedení v podhledech nebo ve dvojitých podlahách. Prostory podhledů technologických velínů bývají částečně zaplněné staršími vedeními vzduchotechniky, elektro a MAR nebo požárním potrubím. Navíc často nelze podhledy v době projektové přípravy plně odkrýt, takže projektant pracuje „naslepo“ a velmi obtížně hledá prostor pro…

Skvělé barevné 3D skeny
8. 12. 2020

Od listopadu 2020 můžeme využívat moderní statický skener Trimble, který umožní dělat barevná a velmi přesná mračna bodů. Je neuvěřitelné, jak rychle se skenovací technika v posledních letech vyvíjí a jak pohodlnou práci v terénu i při zpracování nové skenery nabízejí. S kombinací dvou moderních statických (terestrických) skenerů Trimble a osvědčeného ručního skeneru Geoslam můžeme…

Skenování historického krovu
12. 11. 2021

Mobilní skener umístěný na teleskopické tyči lze pěkně použít pro zaměření stavu historických krovů. Skener se dostane i do obtížně přístupných horních částí krovu a přinese věrný obraz stavu konstrukce, a to včetně deformací. Nevadí přitom obvyklé pavučiny stínící laserový paprsek ani nižší přesnost skenu (3 cm šum na povrchu). Porovnali jsme zaměření krovu, které…

Spárořez
1. 12. 2021

Po mnoha „klasických“ skenech budov jsme byli poptáni, zda bychom zvládli spárořez. Slyšeli jsme to slovo poprvé, ale o to větší výzva to byla. Spárořez je obkladačský plán, zákres jednotlivých dílů dlažby nebo obkladu a jejich vzájemné polohy. Velikost spár je přitom v milimetrech, dílů je mnoho a leží třeba i vysoko nad zemí. Zkoumali…

O cenách za zaměření
25. 02. 2021

Poslední dobou děláme hodně nabídek a je mnoho takových, kdy zákazník ani neodpoví ano–ne. Je to kvůli ceně, která v jeho očích překročila jakousi kritickou hranici? Možná. Ovšem nejde dělat zázraky a i geodetické zaměření na základě 3D skenování něco stojí. Spolehlivý automat neexistuje. Zpracování 2D výkresu trvá dobu závislou na složitosti objektu, požadavcích objednatele…

Měření podlahové plochy
13. 03. 2023

Přesné a rychlé zaměření podlahových ploch je jedna ze základních úloh, pro které je určen ruční skener.  Je možné poměrně rychle projít celé objekty a skenovat za běžného provozu mezi lidmi a to i bez dostatečného osvětlení. Jediná podmínka je dostat se do všech místností. Proto, obzvláště v bytových domech s více nájemníky, obvykle skenujeme…

Další aktuality

Zpět