Historické objekty

Zapomenutá kaplička

3D skenování kaple

Pro rekonstrukci pěkné kapličky jsme provedli zaměření s pomocí mobilního skeneru a fotogrammetrie. Kaplička byla těsně obklopena stromy – proto byl ruční skener nejrychlejší variantou pro získání hodnověrných a přesných podkladů. Fotogrammetricky byl doplněn vnější povrch střechy.

Rok realizace2019
Zpět