Reference

Kubatura hromady uhlí

výpočet kubatur uhlí

Stejně jako na zeminu se dá postup skenování použít na jakýkoliv jiný materiál. V areálu průmyslového závodu jsme pro potřebu inventarizace zaměřovali nepravidelné hromady uhlí a koksu. Použili jsme poslední model mobilního ručního skeneru se zvýšeným dosahem paprsku, aby nebylo potřeba chodit po sypkém povrchu. Výsledný objem se podařilo zaměřit a spočíst během 48 hodin.

ROK REALIZACE2020
Zpět