Reference

Zaměření kubatury zeminy

výpočet kubatur zeminy

Hromada byla naskenována ručním mobilním skenerem během jednoho dvacetiminutového měření. Výsledné mračno bodů bylo vyčištěno a naředěno a vzniklé body byly použity jako vstup pro výpočet v programu Bentley InRoads Site. Spodní podstava byla aproximována ze spodních okrajů hromady. Kontrolní výpočet byl proveden v programu CloudCompare.  Výsledek byl zpracován do druhého pracovního dne. Více o službě výpočet kubatur zeminy zde.

Rok realizace2019
Zpět