Podzemí

Historické sklepy propojené chodbami

Povrchová situace s rastrovým podkreslením zaměřených chodeb

Zajímavé 3D skenování v centu Jihlavy. Na dlážděném povrchu náměstí vznikaly propadliny a bylo potřeba přesně určit místa v podzemí pod nimi. Podzemní prostory jsou v tomto místě výškově i polohově velmi členité a klasické měření geodetickými postupy by bylo velmi pracné a zdlouhavé, pokud vůbec možné. Ručním mobilním skenerem bylo zaměření provedeno během jednoho dopoledne. Výsledný sken byl usazen do JTSK pomocí vlícovacích bodů na výstupech z podzemí a bylo ověřené, že skenování bylo v běžné třetí třídě přesnosti – tedy dostatečně přesné.

Rok realizace2017
ObjednatelMagistrát, správa podzemí
Zpět