Historické objekty

Podklad pro stavebně historický průzkum

3d skenování zvonice

Skenování lze optimálně použít jako rychlou metodu pro získání rozměrů a tvarů stavby pro zapisování dalších informací o historii objektu. Pro firmu ZIP jsme skenovali několik zajímavých objektů. Výsledkem bylo od šumu vyčištěné 3D mračno bodů v místním souřadném systému.

 

Rok realizace2018
ObjednatelZIP o.p.s.
Zpět