Stavební výkresy

Ověření výšek podlaží

schodiště

V před lety zaměřeném objektu azylového domu měl projektant pochybnosti o přesnosti výšek v tenkrát geodeticky zaměřeném podkladu. Budova byla výškově složitá a na výškách záleželo. Celý objekt jsme za provozu během hodiny a půl naskenovali a z mračna získali správné výšky v potřebných místech. Výškových bodů jsme tímto postupem určili mnohem více než bylo v původním zaměření a podklad jimi bylo možné doplnit. Dalším pozitivem bylo, že ze vzniklých rastrových 2D souborů bylo možné ověřit i polohovou přesnost původního zaměření.

 

Rok realizace2020
ObjednatelIng. Arch. Duničková
Zpět