Reference

Náchod, zaměření zakrytého potoka

skenování potoka

Zakrytý potok v délce 1.2 km byl měřen kvůli promítnutí jeho okrajů na terén. Vlícovací body na povrchu byly zaměřeny klasicky GPS a totální stanicí, podzemí bylo skenováno. První pokus o sken pomocí mobilního skeneru REVO nebylo možné hodnověrně usadit na vlícovací body kvůli nevhodnému dlouhému tvaru lokality a kvůli nedostatku výlezů z podzemí. Nakonec se sken podařil s pomocí statických skenerů FARO tak, aby výsledek splňoval kritéria geodetické třetí třídy přesnosti. Vlastní skenování bylo náročné i fyzicky, protože měření probíhalo šest hodin při stálém brodění a nebylo kam odkládat materiál a přístroje.

Rok realizace2018
ObjednatelGeovap Pardubice
Zpět