Reference

Skenování cest v parku

skenování cest v parku

V části rozsáhlého městského parku v Jihlavě jsme skenovali cesty a stromy v okolí 10 m.  Skenování probíhalo po menších částech, které byly usazovány do souřadného systému JTSK podle souřadnic výrazných bodů zaměřených klasickými geodetickými metodami. Prostor jsme skenovali časně zjara, před olistěním vegetace. Vytvořili jsme 3D model terénu a vektorovou kresbu se zákresem stromů. U jednotlivých stromů byl určen a zakreslen i průměr.

 

 

Rok realizace2017
InvestorMagistrát města Jihlavy
Zpět