Reference

Detaily na fasádě v Jihlavě

Další dokumentaci vysoké zdobené fasády s ornamenty jsme dělali v Jihlavě. Kolega musel skenovat z více pozic v různé vzdálenosti od budovy, aby viděl co nejvíce prvků nadokenních frontonů a hlavic pilastrů, výsledek ale stál za to. Ve skenu je vidět i rozsah opadané omítky a spáry mezi cihlami v horním patře. Práce jsme dělali společně s PROGEO Jihlava.

Rok realizace2024
Zpět